Skip to main content

Hviezdicová pevnosť

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Hviezdicová pevnosť
Hviezdicová pevnosť
Hviezdicová pevnosť

 

Hviezdicová pevnosť - ktorej predchodcom sú polisády Svätého Petra z tureckých čias – sa nachádza oproti východnému baštionu Starej pevnosti. Začali ju vybudovať r.1568 pod vedením kapitána Mikuláša Pálffyho. Predmostie boli dokončené v lete r. 1586, kde sa dalo umiestniť 100-100 jazdcov. Hlavnou úlohou predmostí bola brániť centrálnú pevnosť pred prekvapivým útekom, blokovať riečnú loďnú prevádzku, chrániť už jestvujúci po prípade ešte nedokončený most, alebo slúžili ako základne proti útočníkom. Keď sa skončili turecké boje, pevnostný systém stratila svoju hlavnú funkciu, preto ho zanedbali.

Na jeseň 1848 pod vedením Ignatiusa Töröka sa dali s novým elánom do rekonštrikcie pevnosti. Cieľom bolo zabezpečiť okružnú ochranu mesta. Tu slúžiaci dobrovoľníci z Veszprému blokovali pokusy výstavby mosta cisárskej armády. Útok císarskej armády v apríli 1848 odvracala vražedná delostrelecká paľba Hviezdicovej pevnosti. Po zložení zbraní pri Világose – za dva mesiace – 2.. októbra 1849 pevnostný systém bol prevedený rakúšanom. V okolí Hviezdicovej pevnosti obrancovia nastúpili do vojenského poradia. V šestnásť hodín sa objavil György Klapka a pred zbraňami uložených do pyramídy so slzami v očiach mu zasalutovali obrancovia. Na miesto našich domobrancov prišlo cisárské vojsko.

V roku 1850 pevnosť takmer úplne rozbúrali, ale neskôr, v rokoch 1850 a 1870 - ako kľúčový prvok nového systému ochrany – bol znovu postavaný z kameňa a tehál.

Armáda Monarchie pevnosť používala ako kasárne a sklady. Po r. 1920 bol tu muničný sklad Maďarskej kráľovskej armády. Od októbra do decembra 1944 fungovala ako zberný tábor deportovaných. Po II. svetovej vojne boli v nej vybudované núdzové byty, a neskoršie jej priestory boli využité ako ovocné sklady.

Jej charakteristický tvar štvorcípej hviezdy zapezbečujú štyri otvorené palebné postavenia, ktorých vonkajšiu stranu zosilnili kameňmi, a spojili ich s kamennými stenami. Dookola ju bránila široká a hlboká vodná priekopa. V nádvorí sa nachádza objekt v tvare predĺženého osemuholníka, je to kasárňa prisbôsobená aj na obranu.

Hviezdicová pevnosť od roku 2005 je dostupná pre návšetníkov ako pamiatka.