Skip to main content

Bezbariérový prístup

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Bezbariérový prístup
Bezbariérový prístup
Bezbariérový prístup

 

V Monoštorsekj pevnosti srdečne privítame aj telesne postihnutých návštevníkov. Pre nich je tiež dostupná vojenská historická výstava, Vojenský historický park, a prevažná časť turistickej trasy. Pre telesne postichnutých zabezpečujeme osobitnú mapu, v ktorej sa nachádza odporúčaná turistická trasa, stiahnúť odtiaľ, alebo žiadať v pokladni pevnosti. Mapa je k dispozícii iba v maďarskom jazyku, ktorá však môže byť užitočnou prílohou cudzojazyčnej mapy.

Model pevnosti pre nevidiacich a zrakovovo postihnutých návštevníkov sa nachádza v sále výstavy „Hrady pevnosti, bohatieri”.

Výstava inštalovaná na tému dunajská plavba v Dunajskom baštiónu je tiež dostupná s invalidným vozíkom.