Skip to main content

Igmandská pevnosť

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Igmandská pevnosť
Igmandská pevnosť
Igmandská pevnosť

RÍMSKE KAMENÁRSTVO
 

Návšetvník sa tu môže zoznámiť organizačnou štruktúrou už dávno zničeného osídlenia Brigetio, každodenným životom jeho obyvateľov, môže získať informácie o tom aké mali predstavy o oživote a smrti, o čom svedčia tu vystavené náhrobky a sarkofágy súvisiace s kultom mŕtvych, na ktorých sú nápisy, ktoré svedčia o prežití radosti zo života, šťastnom posmrtnom živote, o rímskej náboženskej rozmanitosti, ktorú charakterizujú rímske oltárne kamene, ďalej míľniky a rôzne stavebné časti.

Je možné navštíviť od marca do novembra.


VÝSTAVA PROTILIETADLOVEJ OBRANY

Bombardovanie a protilietadlová obrana počas II.svetovej vojny v Komárome

Cieľom protilietadlovej obrany bol uspôsobiť civilné obyvateľstvo na nasledovaniahodnné správanie sa počas leteckých útekov, ochradna ľudí, ochrana priemyselnych infrastrukturálnych a kultúrnnyh hodnôt počas bombardovania, ďalej vykonávanie odškodnovacích prác vyskytnuté v dôsledku bombardovania. Výstava zobrazuje s tým spojené komáromksé udalosti, ktoré sa odohrávali počas II. svetovej vojny. Výstava nám poskytne utvoriť si obraz miestnej protilietadlovej obrany zorganizovanej na základe štátnych nariadení. Môžeme sa oboznámiť činnosťou Ligy protilietadlovej obrany, kódy poplachového systému. Popri dobových plakátov, môžeme si prečítať informácie, oznámenie, o potrebných úloh v prípade leteckého útoku.

Výstavu je moňé navštevovať aj individuálne, bez sprievodcu. Skupiny si môžu žiadať aj komentovanú prehliadku po predbežnom prihlásení. Pivnica civilnej obrany je možné navštevovať len so sprievodcom.