Skip to main content

Monostoršká pevnosť

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Monostoršká pevnosť
Monostoršká pevnosť
Monostoršká pevnosť

 

Vitajte na Monoštorskej pevnosti, ktorá je najväčšia novodobá pevnosť v strednej Európe, a ktorá je na kandidátnej listine Svetového dedičstva UNESCO ako súčasť Komáromského pevnostného systému. Monoštorská pevnosť (alebo Fort Sandberg) bola postavená v rokoch 1850 a 1871. a leží na rozlohe 70 ha. Jej vnútorný dvor má základnú plochu 100.000 m2 , rozloha vnútorného nádvoria je 33.000 m2 , a rozloha budov činí 33000 m2, ktoré sú väčšinou pokryté hrubou zemnou vrstvou. Tri bašty sú spojené priekopou, ktorá je ohraničená po oboch stranách galériou kazemát.

Ak vezmeme do úvahy jej vek, typ, veľkosť, a hodnotu inžinierstva, Monoštorská pevnosť je unikátnym príkladom vojenskej architektúry v strednej Európe .

Neviditeľná pevnosť
Nová výstavba Pevnosti Kazamata

Expozícia je zostavená na základe tradičných a interaktívnych prvkov,kde v prvých miestnostiach dostáva návštevník informácie z delostreleckého systému Pevnosti.Vo vnútor- ných miestnostiach sa návštevník môže vžiť- v rámci dobrodružnej hry-do každodenného života vojaka z obdobia monarchie.

Vo vonkajších priestoroch pevnosti sa niekedy objaví i niekoľko obrancov, alebo prvok,vyvolávací pocit prítomnosti nepriateľa,inak pre stupňovanie zážitku špeciálnych svetelných efektov.

Nádvorie – (delo)

K kvôli zvýšeniu palebnej sily diel od 16. storočia v celej Európe začali stavať opevnenia. Hradby Monoštorskej pevnosti pozostávajú z nepravidelného vápenca, kyklopských kameňov. Niekoľko metrov hrubá zemná vrstva mala chrániť nízke steny, veže a budovy predovšetkým pred priamym účinkom delostreľby.

Stajne

V jednej stajne je bybudované 12 kŕmnych staníc z červeneho vápenca. Tento materiál je často nazývaný tiež červený mramor, pretože ak je pekne spracovaný naozaj vyvoláva takýto dojem.

Z pôvodných 155 kŕmnych staníc na dnes zostalo nedotknutých iba 12, zvyšok padol za obeť vyčíňania sovietskej armády.

Inštruktážna sieň pre strelcov

Z menšieho, východného baštiónu po prvej svetovej vojne maďarská armáda vytvorila inštruktážnu sieň pre strelcov, kde pomocou vojenských nákresov, ktoré boli namaľované na steny, učili vojakov a dôstojníkov na cielenie a správnu údržbu zbraní . Sálu je možné navštíviť len so sprievodcom, pre jej vek, raritu a unikátné nástenné maľby je jedinečná aj v Európe. V hornej časti stien sú viditeľné výstupky v tvare „jazyka“ , ktoré fungovali ako chrliče, a ktoré odvádzali zrážky nazhromaždené v pevnej prízemnej vrstve.

Posádková ubytovňa

Rajóny posádkovej ubytovne spája jedna z dajdlhších chodieb pevnosti o dĺžke 156 m. Na vonkajšej strane inžinieri vytvorili tzv. "kabínový" obranný systém, ktorý poskytol úkryt pre vojakov pred guľkami a úlomkami nepriateľa. Na vnútornej strane chodby sú umiestnené posádkové izby alebo rajóny.

Výstava Monarchia

V každej izbe bolo možné ubytovať 20 až 30 vojakov. Postele boli umiestnené v dvojiciach vedľa seba, miestnosti boli vykurované železnými kachľami. Ku každému druhému rajónu patrila menšia väznica. V týchto bunkách si lahnúť bolo takmer nemožné, odsúdený teda musel minúť dlhé hodiny - väčšinou na jednom mieste- postojačky.

Sovietska výstava

V rokoch 1945-1990 Monoštorská pevnosť patrila do vlastníctva Červenej armády. Kým sovieti starú mestskú husársku kasárňu využívali ako baraky, v pevnosti vytvorili skladové priestory. Tento obrovský stavebný komplex na dlhú dobu sa stal skladovacím priestorom pre viac tisíc vagónovej munície. Takmer v každej izbe stáli stovky dební, ktoré zadovážali železničnou dopravou do nádvoria, a potom pomocou bežiaceho pásu boli dodávané do jednotlivých miestností.

Dôstojnícka ubytovňa

Je to dvojposchodová budova s pivnicou. V pivnici skladovali potraviny, nápoje a spisové dokumenty. V jednej izbe žil/i jeden, po prípade dvaja dôstojníci. V pevnosti boli ubytovaní len slobodní dôstojníci, ostatní bývali v husárskej kasárni, vo vlastných domoch, alebo v Dôstojníckom casine v Komárne..

Dunajský baštión

Toto bolo centrom pevnosti. Jeho pôvodným poslaním bolo chrániť Dunaj, preto je to najsilnejší spomedzi baštiónov. Uprostred baštiónu je cvičisko, ktoré teraz funguje ako javisko amfiteátru. V baštione na viacerých miestach vedú úzke koľajnice s vozidlami, ktoré sovietská armáda používala na preprevu dební, ale dá sa predpokladať, že ich pôvod je starší. Tunajšie steny na niektorých miestach dosahujú hrúbku 5 metrov a výšku 15 až 18 metrov, a preto sú najviac pôsobivé. Všetky tri etáže boli spojené kladkovým výťahom, ktorého pokrytá šachta sa nachádza pri centrálnom schodisku.

Latríny

Kruhové latríny s kapacitou 6 osôb boli postavené na viacerých miestach pevnosti. Ich pozostatky môžeme nájsť v posádkovej, dôstojníckej ubytovni, ale aj v baštiónoch. Uprostred umiestnené železné potrubie spájalo latríny dvoch etáži.

Dunajské rozhľadne

Na streche je viditeľné betónové strelisko vyvinuté sovietmi, odkiaľ je krásny výhľad na Dunaj, ako aj na Severné a Južné Komárom.

Vchod do kazematov

Od Dunajského baštiónu vedie asi1,5 km dlhý a kľukatý dvojitý kazematový systém – alebo strelná chodba, ktorá obkolesí priekopu. Výška vnútornej hradby je 10, kým vonkajšej je 8 metrová. Pevnostná túra vedie do vnútorných kazemát až k západnému baštiónu.

Západný baštión

Navrhnutá pevnostná trasa sa skončí v Západnom baštiónu. Baštióny pevnosti naraz spĺňali obytné a obranné ciele. Pričom zabezpečili prechod medzi vnútorným a vonkajším kazematovom systéme. Môžete tu pozorovať detail priekopy, ktorá vedie po dláždenej ceste k nádvoriu a späť.

Vojenský park

V nádvorí umiestnené lokátorové autá, kanóny, húfnice a protilietadlové delá sú ukážkami zbrojenia studenej vojny. Z radu zbraní a vozidiel studenej vojny vyčnieva prenosná táborová pec typu M.1901, vyprodukovaná vo fabrike Manfred Weiss, ktorá je umiestnená pri vchode múzea chleba.

Múzeum chleba

 Siene múzea pôvodne boli využité ako skladové priestory na obilie, teraz je tu inštalovaná spoločná výstava Kniežacieho stavu maďarskych pekárov a Monoštorskej pevnosti, ktorá zobrazuje hodnoty pekárskej výroby našej krajiny chronologicky a podľa jednotlivých krajín.

Výstava vojenskej histórie

Tri výstavné priestory zobrazujú históriu zbrojenia od 16. storočia do druhej svetovej vojny. V múzeu je tiež vystavený model Dunajského baštiónu, na ktorom možno pozorovať mnohých charakteristických vlastností štýlov moderných pevností..