Skip to main content

Otváracia doba

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

MONOŠTORSKÁ PEVNOSŤ
Pevnosť je otvorená celoročne pre individuálnych a skupinových návštevníkov.

Otváracia doba od 01. Marca 2018. do 01. Novembra 2018.

       Otvorené od 9.00 do 18.00 hod.
       Predaj vstupeniek: do 17.00 hod.

 • Komentovanú prehliadku môžeme poskytovať pre skupiny po predbežnom prihlásení. Ak ste prišli bez prihlásenia, o komentovanej prehliadke sa informujte v pokladni!
 •  
 • Cudzojazyčná komentovaná prehliadka (v nemčine, angličtine a slovenskom jazyku) môže byť poskytovaná po predbežnom prihlásení. Ak nás plánujete navštíviť prosíme, vždy sa vopred ohláste nejneskoršie o l týždeň pred príchodom! Bez predbežného prihlásenia návštevníci môžu absolvovať turistickú trasu individuálne, pomocou pešej mapy v anglickom a nemeckom jazyku.
 • Doba trvania turistiskej trasy: 1,5-2 hodiny (2 km, čiastočne v otvorenom teréne).
 • Cez sviatky a v dňoch akcíí otváracia doba môže byť odlišná. O tom Vás informujeme v aktuálnych správach.

DUNAJSKÝ BAŠTIÓN

 • Výstavu inštalovanú na tému dunajská plavba a podunajské remeslá v Dunajskom baštiónu je možné navštevovať od 8. júna 2013.
 • Otváracia doba: okrem pondelka každý deň od 09.00 do 17.00 hod.

Dôležité rady a poznámky:

 • Pre návštevníkov odporúčaná výbava: sezónne turistické oblečenie, pohodlné topánky, baterka.
 • Na festivaloch, umeleckých a športových podujatiach ceny platia pre inzerovanú akciu.
 • V prípade nakrúcania filmov a firemných akcií niektoré časti pevnosti sú neprístupné pre návštevníkov. O tom Vás informujeme na webovej stránke a v pokladni pred zakúpením vstupenky.
 • V oblasti pevnosti je dovolené pre návštevníkov vyhotoviť si fotky a videozábery osobného rázu. Pre tieto účely si zakúpte lístky v pokladni pre fotoaparát a videokamery! Predaj fotiek vyhotovené o pevnosti alebo jej časti je možné na základe povolenia spoločnosti Monostori Erőd Nonprofit Kf (nezisková spoločnosť s.r.o.), ktorá vlastní dispozičné práva.

 


IGMANDSKÁ PEVNOSŤ
                Otváracia doba od 15. Marca 2018 do 14. Novembra 2017.

Okrem pondelka každý deň od 10.00 do 16.00 hod.  


Hviezdicová pevnosť momentálne nie je otvorená.