Skip to main content

Vstupné

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Monoštorskej pevnosti

Pervnosť je otvorená každý deň od 9,00 hod. do 18,00 hod.
Predaj vstupeniek: do 17,00 hod.

Ceny vstupeniek
 01. Marca 2018. - 01. Novembra 2018.

 

Kombinovaná vstupenka

Vstupenka do Dunajského baštiónu

Individuálna vstupenka pre dospelých

1.600 HUF

  700 HUF

Individuálna vstupenka pre dospelých s komentovanou prehliadkou

1.800 HUF

-

Skupinová vstupenka pre dospelých s komentovanou prehliadkou
(pre skupiny s počtom osôb nad15):

1.600 HUF

  700 HUF

Individuálna vstupenka pre študentov a dôchdcov

 1.200 HUF

  600 HUF

Individuálna vstupenka pre študentov a dôchodcov s komentovanou prehliadkou

1.250 HUF

-

Rodinná vstupenka (2 dospelí a  detí do 18 rokov)

3.400 HUF

1.500 HUF

Rodinná vstupenka s komentovanou prehliadkou

3.800 HUF

-

Vstupenka pre obyvateľov Komároma:

   800 HUF

  500  HUF

Vstupenka pre obyvateľov Komároma s komentovanou prehliadkou

1.000 HUF

-

S kombinovanou vstupenkou možno navštíviť: Výstava vojenskej histórie, „Neviditeľná pevnosť” – interaktívna delostrelecká výstava, Chodba dobrodružstiev a zážitkov v kazematách, „Dunaj, lode, remeslá - výstava , Výstava Monarchia, Sovietska výstava, Vojenský park, Múzeum chleba, pevnosť

So vstupenkou do Dunajskej bašty možno navštíviť: „Dunaj, lode, remeslá” – výstava

Vstupenku do Dunajskej bašty si môžete zakúpiť len v bašte.

Prehliadka so sprievodcom: Strelnica, delová sála z 19. storočia, „Červené odtiene – sovietska výstava

Prehliadka: Prehliadku pevnosti zabezpečujeme prostredníctvom sprievodcov Monoštorskej pevnosti n.s.r.o. K skupinám s vlastným sprievodcom Vám bude pridelený doprovod, ktorý  otvorí zamknuté miesta a dbá o dodržanie bezpečnostných predpisov.
Poplatok za doprovod:                                                          300 HUF/Osoba

Deti, ktoré ešte nedovršili 6 rokov svojho veku pevnosť môžu navštevovať zadarmo.
Dvor pevnosti možno navštevovať tiež len s platnou vstupenkou.


IGMANDSKÁ PEVNOSŤ
Ceny vstupeniek
 15. Marca 2018.- 15. Novembra 2017.

Okrem pondelka každý deň od 10.00 do 16.00 hod.  


Hviezdicová pevnosť momentálne nie je otvorená.