Skip to main content

Dunajský baštión – Recepcia prístavu

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Monoštorská pevnosť rozvoj recepcie prístavu Dunajského baštiónu KDOP-2.1.1/B-09-2010-0011

Predmetom projektu „Rozvoj recepcie prístavu Dunajského baštionu”, ktorý sa plánuje uskutočniť v Monoštorskej pevnosti je obnovenie prízemnej časti a jej priestory vybaviť turistickými funkciami. Touto rekonštrukciou (vybudovanie recepcie, výstavných a iných priestorov, týkajúce sa rôznych služieb) bude možné dosiahnúť rast počtu návštevníkov, prilákať a slúžiť dunajský turistický ruch. V rámci stálej expozície bude postavený zmenšený model lode „Basista” ako typická loď dunajskej plavby, v priľahlých priestoroch budú vystavené relikvie pripomínajúce tradičné podunajské remeslá (ryžovanie zlata, lodiari, atď).