Skip to main content

Projekt Forte Cultura

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Tento projekt skúma predovšetkým možnosti využitia potenciáliu pevností a bude realizovaný v spolupráci 12 partnerských organizácií a 6 pridružených inštitúcií. Jedným z cieľov spolupráce je vytvorenie kultúrnej trasy, v rámci ktorej budú spájané vybrané pevnosti regiónu strednej Európy – medzi nimi aj prvky pevnostného systému Maďarska –na základe čoho žiadateľovi môže byť udelený titul "Európske kultúrne trasy" („European CulturalRoute”) Európskou radou.