Skip to main content

Turistické ponuky

Printer-friendly versionSend by emailPDF version
Turistické ponuky
Turistické ponuky
Turistické ponuky
 

Návštevu pevnosti sa dá rozšíriť rôznorodými programovými prvkami, aby naši návšetvníci ako napríklad študenské skupiny, dospelí turisti, alebo zúčastníci firemného budavania tímu mohli stráviť v meste a jeho okolí buď jeden alebo niekoľko dní.

Odporúčané programy:

  • obed s ochutnávkou vína – alebo pálenky
  • vonkajšie (outdoorové ) a vnútorné (indoorové) aktivity budovania tímu
  • programy pre zachovanie tradícií
  • kultúrne udalosti
  • detské programy
  • muzejné vzdelávacie a muzejné andragogické programy
  • prehliadka mesta s vláčikom
  • dunajská plavba

Naši kolegovia sú Vám k dispozíci pri zostavení individuálneho programu.